buscar cualquier palabra, como cunt:
 
1.
Shikanaru is an abbreviated form of ShikamaruxNaruto, fom the manga/anime Naruto, were Shikamaru and Naruto are in a romantic relationship and Shikamaru is seme while Naruto is uke.
Shikanaru is my favorite yaoi pairing.
Por Sinful Temptation 08 de mayo de 2007

Words related to shikanaru

yaoi naruto seme shikamaru slash uke